91st Foundation Day

91st Foundation Day

BatangRizal Org. members singing the BatangRizal Hymn dubbed "Ang PamBayang Awit ng Rizal, Laguna" led by its composser BRO Aboy Formales

Proud BatangRizal Org. members during the 91st Foundation Day

To view more photos log on or click : http://batangrizalorg.wordpress.com

” Ang Pang Bayang Awit ng Rizal, Laguna “

Batang Rizal

Urihinal na komposisyon ni BRO Aboy Formales

Nang Isilang, sa munting Bayan

Rizal, Laguna ang ating tahanan

Mga pangarap tanim sa isipan

Ang pag-usbong butil ng kaunlaran

Koda:

Dito tayo nagkaisip, lumaking may pagalang

Hinubog sa tamang ugali ng magulang

Ang madilim na landasin, hindi ito hadlang

Upang mapaunlad itong ating munting Bayan

Koro:

Batang Rizal iyong mararating

Ang pangarap mong, mahirap may ma-aabot din

O kay ganda ng bayan natin

Bundok, batis, ilog na kay linis

Mamamayan nagtutulungan

Rizal, Laguna tahimik na bayan

* Ulitin Koda at Koro *

Saan mang bansa ka naroroon

Nagtitiis sa bayan ika’y sabik

Pinipilit na makabalik

At ialay tagumpay mong nakamit

Koda:

Hindi ko nais higitan, maunlad na ibang bayan

Dalangin natin mga bata ang tulungan

Ang madilim na landasin, hindi ito hadlang

Upang mapa-unlad itong ating munting bayan

Koro: