” Ang Pang Bayang Awit ng Rizal, Laguna “

Batang Rizal

Urihinal na komposisyon ni BRO Aboy Formales

Nang Isilang, sa munting Bayan

Rizal, Laguna ang ating tahanan

Mga pangarap tanim sa isipan

Ang pag-usbong butil ng kaunlaran

Koda:

Dito tayo nagkaisip, lumaking may pagalang

Hinubog sa tamang ugali ng magulang

Ang madilim na landasin, hindi ito hadlang

Upang mapaunlad itong ating munting Bayan

Koro:

Batang Rizal iyong mararating

Ang pangarap mong, mahirap may ma-aabot din

O kay ganda ng bayan natin

Bundok, batis, ilog na kay linis

Mamamayan nagtutulungan

Rizal, Laguna tahimik na bayan

* Ulitin Koda at Koro *

Saan mang bansa ka naroroon

Nagtitiis sa bayan ika’y sabik

Pinipilit na makabalik

At ialay tagumpay mong nakamit

Koda:

Hindi ko nais higitan, maunlad na ibang bayan

Dalangin natin mga bata ang tulungan

Ang madilim na landasin, hindi ito hadlang

Upang mapa-unlad itong ating munting bayan

Koro:

%d bloggers like this: